Erik Jansen Advies

Erik Jansen adviseert overheden en bedrijven bij het ontwikkelen van beleid, programma’s en projecten op het raakvlak van waterbeheer, landbouw en gebiedsontwikkeling.

Boeren, waterschappen, provincies en gemeentes in het veenweidengebied worden geconfronteerd met toenemende kosten van water- en wegenbeheer, een voortdurende bodemdaling en strenge normen voor lucht- en waterkwaliteit. Deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke aanpak, kennisdeling en innovatie.

Erik Jansen spreekt zowel de taal van bestuurders als van beleidsmakers en onderzoekers. Door vraagstukken aan elkaar te koppelen en het gemeenschappelijk belang bloot te leggen verbindt hij partijen met elkaar. Daaruit ontstaan creatieve oplossingen.

Erik Jansen

Aangenaam, Erik Jansen.

Erik Jansen op LinkedIn

Projecten | overzicht

Innovatiedag

Programma Aanpak Veenweiden

Programma om de bodemdaling in de Westelijke Veenweiden af te remmen en een duurzaam watersysteem te realiseren.

project 1

Sturen met Water

Bij Sturen met Water wordt de grondwaterstand per perceel geregeld met behulp van onderwaterdrainage.