Netwerk

Door mijn jarenlange ervaring in verschillende functies bij de provincie Zuid-Holland, bij het programmabureau Groene Hart en bij het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld, heb ik een groot netwerk opgebouwd. Niet alleen in bestuurlijke en ambtelijke kringen, maar ook bij waterschappen, landbouworganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen. Daardoor kan ik makkelijk specialistische kennis inschakelen bij projecten en ken ik de weg in verschillende organisaties. Die kennis is van onschatbare waarde voor de complexe projecten waar ik als adviseur bij betrokken ben. Bekijk mijn connecties op LinkedIn.

Opdrachtgevers

Ik heb onder andere gewerkt in opdracht van:

Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld initieert en stimuleert innovatie, vergaart, bundelt en verspreidt kennis en kunde over de thema’s Water, Landbouw, Bodem, Natuur & Biodiversiteit en Klimaat & Energie gerelateerd aan het in het westen van het land gelegen veenweidengebied. Het VIC is een onafhankelijke stichting.

Gebiedscommissie Utrecht-West

De Gebiedscommissie Utrecht-West organiseert de uitvoering van de opgaven uit het Gebiedsprogramma Utrecht-West 2012-2015. De gebiedscommissie bestaat uit 14 leden: een onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en lokale maatschappelijke organisaties vanuit de landbouw, natuur, landschap, recreatie en bedrijfsleven. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van het gebiedsprogramma.

Stuurgroep Groene Hart

De Stuurgroep voert de regie op de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Groene Hart en bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincies, waterschappen en gemeenten in het Groene Hart. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zet zich samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in voor een mooi én vitaal Groene Hart.