Projecten

Programma's en projecten in landschapsontwikkeling hebben vaak een looptijd van meerdere jaren en bestaan veelal uit verschillende fasen. Hierbij wordt vaak de volgende cyclus doorlopen: 

  1. Onderzoek
  2. Programmering
  3. Toetsing in de praktijk
  4. Implementatie

Mijn functie

Mijn rol varieert van beleidsadviseur tot projectleider of programmacoördinator. Het komt voor dat ik in verschillende fases van een project verschillende functies uitoefen. Bijvoorbeeld als beleidsadviseur in de programmeringsfase en als projectleider in de implementatiefase. Hier vindt u enkele voorbeelden van projecten waar ik bij betrokken ben geweest.

Meer projecten

Koeien

Nadere Programmering Aanpak Veenweiden

Programma om de bodemdaling in de Westelijke Veenweiden af te remmen en een duurzaam watersysteem te realiseren.

Project 2

Systeeminnovatie in de Veenweiden

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is begin 2014 op verzoek van de provincie Zuid-Holland opgesteld door...

project 1

Sturen met Water

Bij Sturen met Water wordt de grondwaterstand per perceel geregeld met behulp van onderwaterdrainage.

Project Modelpolder

Het project Modelpolder is een ontwerpproces voor een virtuele polder waarin de mogelijkheden en knelpunten van Sture...