Profiel

Als adviseur voor de inrichting van het landelijk gebied richt ik me op beleidsontwikkeling en -advisering, het ontwikkelen van programma's en het adviseren bij gebiedsprocessen. Mijn specialisaties zijn innovatie en de problematiek van de Veenweiden.

Voordat ik in 2014 als zelfstandig adviseur aan de slag ging, heb ik uiteenlopende functies gehad op het raakvlak van natuur, milieu, bodem, waterbeheer en gebiedsontwikkeling. Ik heb bestuurders, beleidsambtenaren, onderzoekers, melkveehouders en natuurbeheerders van dichtbij meegemaakt, ken hun problemen en weet hoe ze werken. Daardoor kan ik me goed in hen verplaatsen.

Ik kan partijen met elkaar verbinden

Beheerders en gebruikers van het buitengebied hebben soms tegenstrijdige belangen. Tegelijkertijd hebben ze te maken met dezelfde wet- en regelgeving. En langetermijn ontwikkelingen als bodemdaling en klimaatverandering gelden voor hen allemaal. Voor structurele oplossingen van de gedeelde problematiek is samenwerking nodig. Culturele verschillen en een gebrek aan wederzijds begrip kunnen dat echter in de weg staan.

Dan is iemand nodig die kan helpen de verbinding te leggen. Die ogenschijnlijk op zichzelf staande vraagstukken aan elkaar kan koppelen om het gemeenschappelijke belang bloot te leggen. Zo iemand ben ik. 

Ik ben een goede gesprekspartner met een groot netwerk

Muziek is een van mijn grootste hobby's. Ik speel in meerdere bands en bespeel verschillende instrumenten. Op geen van deze instrumenten ben ik een virtuoos. Maar juist doordat ik met meerdere rollen binnen een band te maken heb gehad, snap ik de muziek beter. Ik ben een beter bandlid doordat ik meerdere instrumenten beheers.

Dat patroon zie ik ook in mijn werk: ik heb me niet in één vakgebied gespecialiseerd, maar ben een generalist die van alles voldoende weet om een goede gesprekspartner te zijn.  Ik spreek de taal van onderzoekers, van bestuurders, van boeren  en van beleidsmakers en heb een uitgebreid netwerk bij al deze partijen.

Kennismaken?

Vraagt uw project of organisatie om deze kwaliteiten? Neem dan eens contact op voor een kennismaking.