Sturen met Water genomineerd voor Waterinnovatieprijs

01/11/2014 - Het ontwerp Sturen met water is door de Unie van Waterschappen genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014. Dit is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: droge voeten, schoon water en voldoende water. Sturen met water is genomineerd binnen de categorie voldoende water (waterkwantiteit).

Toekomstbestendig waterbeheer

Sturen met Water draait om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer. Daarin wordt de grondwaterstand gestuurd met behulp van onderwaterdrainage, precisiepeilgebieden, dynamisch peilbeheer en op remote sensing gebaseerde monitoring. Sturen met Water is gericht op toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidengebied.

Het ontwerp is ontwikkeld door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Veenweiden Innovatiecentrum

Delen:


Actueel nieuws | Nieuwsarchief