Opstellen Programma Aanpak Veenweiden afgerond!

14/03/2015 - Het Programma Aanpak Veenweiden is 5 maart vastgesteld door de gebiedscommissie Utrecht-West, met complimenten. Daarmee is deze opdracht afgerond. Ik ben nu ingehuurd voor het vervolg.

Van eind september vorig jaar tot eind februari dit jaar heb ik gewerkt aan het opstellen van het Programma aanpak Veenweiden in opdracht van de gebiedscommissie Utrecht-West. De belangstelling voor het programma was groot en heel veel mensen zijn betrokken geweest. Ze hebben informatie gegeven, potentiële projecten aangedragen en meegediscussieerd. Daardoor is een breed gedragen programma ontstaan, dat weer nieuwe inpulsen gaat geven aan de ontwikkeling van het veenweidengebied.  

Dit programma zal nu door de gebiedscommissie Utrecht-West aangeboden worden aan de provincie Utrecht met het verzoek het programma nu te mogen gaan uitvoeren. Zodra die opdracht gegeven is, zal het programma worden gepubliceerd op de site van Utrecht-West. Dan komt het programma ook hier beschikbaar.

Delen:


Actueel nieuws | Nieuwsarchief